Privacyverklaring

Bij Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek B.V. hechten wij groot belang aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring zullen wij duidelijk maken welke gegevens wij verwerken, waarom we dit doen en hoe we ervoor zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. 

Lees in het bijgevoegde document hoe wij omgaan met persoonsgegevens:

Privacyverklaring