Natuurlijke koudemiddelen

De laatste jaren hebben natuurlijke koudemiddelen een flinke opmars gemaakt. Dat heeft eigenlijk twee redenen:

  1. Onder bepaalde bedrijfscondities zijn deze middelen energetisch efficiënter dan synthetische koudemiddelen.
  2. De Europese Unie heeft plannen zo veel mogelijk synthetische koudemiddelen uit te bannen. Dit wil zij realiseren door de kosten van het gebruik van synthetische koudemiddelen enorm te verhogen en/of zelfs bepaalde koudemiddelen te verbieden.

Wij werken graag met deze middelen, omdat:

  • Natuurlijke koudemiddelen vele malen beter voor het milieu dan synthetische koudemiddelen. Het vrijkomen van 1 kg synthetisch koudemiddel in de atmosfeer kan dezelfde gevolgen hebben voor het broeikaseffect als bijna 4000 kg CO2. Van alle in Nederland nieuw verkochte auto's in 2014 was de gemiddelde CO2 uitstoot iets minder dan 110 gram per kilometer. Dat betekend dat het vrijkomen van 1 kg synthetisch koudemiddel in de atmosfeer dezelfde gevolgen heeft als de CO2 uitstoot van een gemiddelde auto die 36.300 km heeft gereden;
  • Beter qua energieverbruik van de koude-installaties;
  • Minimaal net zo goed of zelfs beter qua koelprestaties. Het kan dus geen reden zijn om niet voor een natuurlijk koudemiddel te kiezen omdat dan de koeling niet goed genoeg zou werken;
  • Veel goedkoper dan synthetische koudemiddelen. Bij een onverhoopte lekkage is de financiële schade als gevolg van het weggelekte koudemiddel dus veel kleiner. 

Voor alle grotere installaties die wij bouwen wordt een natuurlijk koudemiddel gebruikt. Alleen bij de wat kleinere, vaak stand-alone, installaties wordt nog een synthetisch koudemiddel gebruikt. Wij denken echter dat deze installaties op de langere termijn zullen verdwijnen.  

Wij hebben inmiddels een zeer uitgebreide ervaring met het toepassen van de natuurlijke koudemiddelen ammoniak (NH3) en koolzuur (CO2). Zie daarvoor ook onze nieuwsfeed waarin wij de laatste projecten presenteren.

Jaren geleden anticipeerde Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek als een van de eersten in Nederland op deze toen nog nieuwe koeltechnische ontwikkeling met natuurlijke koudemiddelen. In 2001 werd de eerste flow-freezer in Europa op CO2 door Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek in werking gesteld. Nog steeds vriest deze tunnel acht ton garnalen per uur in. Sindsdien hebben wij vele projecten met natuurlijke koudemiddelen gerealiseerd, onder andere de eerste twee supermarkten in Nederland werkend op natuurlijke koudemiddelen (NH3 en CO2).